"Wsparcie osób niewidomych na rynku pracy III"

 

A A A

Partnerstwo w projekcie

Projekt „Wsparcie osób niewidomych na rynku pracy III” jest projektem realizowanym w oparciu o zasadę partnerstwa. Liderem projektu, czyli główną instytucją realizującą projekt, jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych natomiast jego Partnerem jest Polski Związek Niewidomych oraz Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach. Partner realizuje wszystkie działania merytoryczne związane z udzielaniem wsparcia, prowadzeniem warsztatów, pomocą udzielaną uczestnikom projektu.