"Wsparcie osób niewidomych na rynku pracy III"

 

A A A
Pierwsza Poprzednia strona  1 2    

05-09-2011

Aktualności

Miło nam poinformować iż ruszyła trzecia edycja projektu,  który ma na celu aktywizację osób niewidomych na rynku pracy. Projekt jak w latach ubiegłych realizuje Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jako Lider projektu w partnerstwie
z Polskim Związkiem Niewidomych oraz Towarzystwem Opieki nad Ociemniałymi
w Laskach. Wkrótce pojawią się najświeższe informacje dotyczące projektu.

Osoby niewidome i słabowidzące doskonale sprawdzają się na różnych stanowiskach pracy, mogą być specjalistami w swoich dziedzinach, realizować się na wielu polach. Jednak w Polsce liczba osób niepełnosprawnych pracujących zawodowo jest nadal niewielka. Dlaczego osoby z dysfunkcją wzroku boją się wychodzić z domu, brać udział w szkoleniach oraz podejmować aktywność zawodową? Dlaczego pracodawcy mają bariery w zatrudnianiu osób niewidomych i słabowidzących? Dlaczego ciągle pokutuje stwierdzenie, że osoba niewidoma jest mniej efektywnym pracownikiem?

Bez wątpienia konieczna jest zmiana świadomości. Niewidomych, pracodawców oraz całego społeczeństwa. Obok zmiany myślenia konieczne są konkretne działania. Do takich należy projekt „Wsparcie osób niewidomych na rynku pracy III" realizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Polski Związek Niewidomych oraz Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach.

Głównym celem projektu jest więc zwiększenie szans osób niewidomych i niedowidzących na rynku pracy. Osoby z dysfunkcja wzroku, które zgłoszą się do projektu otrzymują indywidualne wsparcie oraz program szkoleniowy dostosowany do zainteresowań, potrzeb i możliwości. Indywidualna diagnoza, opracowanie ścieżki zawodowej, porady prawne i psychologiczne, staże pracy to tylko niektóre elementy projektu. Ponadto pomagamy również osobom
z otoczenia, rodzinie, znajomym, przyjaciołom, aby wspierali osoby niewidome w odnalezieniu się w trudnej sytuacji życiowej.

Projekt ma charakter ogólnopolski

Pierwsza Poprzednia strona  1 2