"Wsparcie osób niewidomych na rynku pracy III"

 

A A A

10 lat Polski w Unii Europejskiej

 

Logotyp

1 maja 2014 roku mija 10 lat od momentu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.

Jest to dobry moment na podsumowanie naszej obecności w strukturach unijnych – w tym również wykorzystania środków pochodzących z funduszy europejskich.

Właśnie aby móc pokazać dokonania Polski w realizacji różnych projektów, współfinansowanych z funduszy, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju organizuje Dni Otwarte Funduszy Europejskich – serię prezentacji różnych działań w całej Polsce w dniach 1-11 maja 2014 r.

Więcej o akcji – www.10latwue.pl

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ma swoje sukcesy – był i jest beneficjentem systemowym zarówno Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich w l. 2004-2008, jak i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Do prezentacji w ramach Dni Otwartych wybrano dwa projekty Funduszu, których efekty mogą przełożyć się realnie na poprawę sytuacji osób niepełnosprawnych na rynku pracy.

Są to: