"Wsparcie osób niewidomych na rynku pracy III"

 

A A A

22-04-2013

 

Szanowni Państwo,

 

W związku z realizacją projektu systemowego pt. „Wsparcie osób niewidomych na rynku pracy III” w ramach Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działania 1.3 Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej, Poddziałania 1.3.6 PFRON – Projekty systemowe Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 pragniemy przekazać Państwu  informacje dotyczące uprawnień pracodawcy zatrudniającego osobę niepełnosprawną.

 

Głównym celem projektu pt. „Wsparcie osób niewidomych na rynku pracy III” jest aktywizacja społeczno-zawodowa 2000 osób niewidomych (800 kobiet i 1200 mężczyzn), z terenu całego kraju w okresie 01.09.2012 do 31.08.2014 r. poprzez udzielenie zindywidualizowanej, kompleksowej usługi polegającej na wsparciu przy wchodzeniu i funkcjonowaniu na rynku pracy. Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące zasad zatrudniania osób niepełnosprawnych i korzyści z tego wynikających.

 

 INFORMACJE DOTYCZĄCE ZATRUDNIANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH pdf.